produktutveckling

Produktutveckling

Swerim erbjuder dig kompetens och resurser för kvalificerad produktutveckling, allt ifrån idé till färdig produkt. Beroende på önskemål utför vi hela eller vissa delar i produktutvecklingskedjan. När du ska öka ditt företags konkurrenskraft genom innovativa produkter kan du få stöd hos oss.

Startar din produktutveckling från ett blankt papper eller från en befintlig produkt? Utgångspunkten ställer olika krav på produktutvecklingsfasen. Oavsett det, att utveckla nya produkter innebär val på både detaljnivå som övergripande vägval vid konstruktion, materialval och tillverkningsmetod.

Produktutveckling med tester och jämförelser

Framtagna koncept för produktutveckling kan ställas mot varandra för att testa och utvärdera olika aspekter eller kanske jämföras med en tidigare produkt. Inom Swerim finns ett antal hjälpmedel för att underlätta utvecklingsprocessen och att kunna jämföra koncept mot prestanda eller ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Vi hjälper dig uppfylla produktkraven

Produktutveckling startar i många fall genom att tillsammans med dig som kund utarbeta en kravspecifikation som sedan ligger till grund för kommande arbeten.

En vanlig utvecklingskedja kan bestå av följande moment:

  • Design och beräkning
  • Materialval
  • Processval
  • Processutformning
  • Prototyptillverkning
  • Provning
  • Utbildning och implementering

Kontakt och mer information

Tania Irebo Schwartz

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46(0)70 355 34 83