CAD-modellering

Att snabbt komma från idé till prototyp och slutligen till färdig produkt blir allt viktigare inom dagens produktutveckling. Konstruktion och modellering av produkt samt testutrustning är en stor del av denna resa, en resa som du kan göra tillsammans med Swerim.

Modellering och konstruktion innebär skapandet av en CAD-modell utifrån innovationer, beräkningar, diskussioner, tester, skisser, etc. Denna 3D-modell symboliserar och ger underlag till den fysiska produkten. Genom CAD-modellen möjliggörs simulering och tillverkning av konstruktionen, den ger också underlag för diskussion, beslut och marknadsföring.

På Swerim har vi erfarenhet att konstruera och modellera allt från fordonskomponenter till elektronikkort och stora testriggar. Med en bred expertis inom många olika områden kan konstruktionen optimeras utifrån tillverkning, vibrationer, hållfasthet etc. Vi använder oss av ett flertal olika CAD-system för geometriframtagning.

Kontakt och mer information