Maximal produktnytta med ekodesign

Centralt för vår forskning är att vi tillsammans med industrin utvecklar produkter som ger maximal nytta med minimal miljöbelastning, ekodesign.

Hur påverkar min produkt miljön?

Swerim har lång erfarenhet av ekodesign, både genom företagsuppdrag och genom forskningsprojekt. För att ta reda på vad som är viktigt att förbättra ur miljösynpunkt, bör man analysera en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det kan handla om att analysera råvaran, tillverkning, användning och resthantering.

Kombinera teknik och hållbarhet

Genom våra olika nätverk kan du hålla dig uppdaterad inom ekodesign. Nätverken erbjuder stora möjligheter till stöd i ditt arbete, att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Vår styrka är att vi kombinerar teknik och hållbarhet för att utveckla lösningar som kombinerar god prestanda, lönsamhet och hållbarhet.

Vad kan vi hjälpa företag med inom ekodesign?

  • Teknik- och materialutveckling med miljöhänsyn
  • Återvinning och sortering
  • Miljöanpassad produktutveckling
  • Energieffektiva produkter
  • Energieffektivitet

Kontakt och mer information