Konstruktion och dimensionering

Konstruktion och dimensionering

Swerim har omfattande kompetens och resurser om konstruktion och dimensionering inom de applikationsområden och materialgrupper vi är verksamma inom. Olika material eller specifikationer ställer sina krav på konstruktions- eller dimensioneringsarbetet. Våra erfarna konstruktörer och beräkningsingenjörer hjälper ditt företag till en bra lösning.

Att konstruera och beräkna i olika material som metall eller plast ställer sina specifika krav. Inte minst tillverkningsaspekterna är centrala för material som plast och kompositer där materialet tillverkas samtidigt som produkten.

Våra specialister har tillgång till nödvändiga beräknings- och ritningsprogram att kunna arbeta direkt mot dig som kund med ditt speciella projekt.

Konstruktion och dimensionering av nya produkter

Produkter som består av många olika material är vanligt idag. Mobiltelefoner, bilar, gräsklippare och tvättmaskiner är några exempel som består av en mängd olika komponenter och material. Multimaterialkonstruktioner är ett område som vi har bred erfarenhet inom.

Ofta kommer vi in tidigt i utvecklingskedjan av en ny produkt. Framtagning av olika konceptlösningar är en vanlig strategi för att i ett tidigt skede bedöma funktion, tillverkningskostnader etc. Detta för att kunna ta viktiga vägval för fortsatt utvecklingsarbete.

Konstruktions- och dimensioneringsarbetet är normalt en del av produktutvecklingen som i många fall är en iterativ process för att nå en tillfredsställande lösning.

Fler kompetenser som är kopplat till konstruktion och dimensionering är:

  • Geometrisäkring
  • 3D-mätning
  • CAD
  • Topologioptimering
  • Mekaniska system

Kontakt och mer information

Pontus Rydgren

Pontus Rydgren

Phone: 
+46 (0)73 540 70 52