Strukturdimensionering

Swerea erbjuder tjänster inom dimensionering inom de applikationsområden och materialgrupper vi är verksamma inom. Olika material eller specifikationer ställer sina krav på dimensioneringsarbetet, en kompetens vi byggt upp under lång tid. Vi har till ditt förfogande erfarna beräkningsingenjörer och konstruktörer som support till just ditt projekt.

Inom dimensionering erbjuder vi tjänster på olika plan, dels ren dimensionering och beräkningsarbeten för olika konstruktioner, dels tjänster som innebär utveckling och tillämpning av nya dimensioneringsmodeller för effektiv och säker konstruktion av olika strukturer.

För exempelvis kompositer utvecklas dimensioneringsmodeller för att förutäga styvhet och hållfasthet i olika typer material, exempelvis kortfiber-, textilarmerade och naturfiberkompositer. Dimensionering av gjutgods är ett annat område ställer stora krav på processförståelse för optimering av en komponent. För att säkerställa tillförlitligheten hos de utvecklade metoderna verifieras dessa med omfattande mekanisk provning.

Mjukvaror för dimensionering

Vi använder oss av ett flertal av de bästa mjukvarorna vid dimensioneringsarbetet, exempelvis ANSYS och ABAQUS, som kan kopplas ihop med de vanligaste industriellt använda CAD-programmen för att säkerställa en bra konstruktion.

Tjänster som erbjuds inom dimensionering inkluderar:

  • Dimensionering av komponenter och strukturer inom allt från plaster till metaller
  • Analytisk dimensionering av enklare konstruktioner utan hjälp av FE-metoder​
  • Avancerade FE-beräkningar
  • Dimensionering av multimaterial-konstruktioner
  • Framtagning av dimensioneringsmodeller
  • Dimensionering för skadetålighet
  • Simulering av krockbeteende

Kontakt och mer information

Niclas Stenberg

Niclas Stenberg

Phone: 
+46 (0)73 416 98 38