Simulering_konstruktion

Topologioptimering – låt datorn göra grovjobbet

Att snabbt komma fram till en produkt som kan tillverkas kostandseffektivt blir allt viktigare. Genom att låta datorn göra grovjobbet och komma med konceptförslag påskyndas utvecklingstakten. Verktyget för detta heter topologioptimering och används idag frekvent i industrin.

Generellt anger du en tillgänglig volym eller ett område där din konstruktion får vara. Laster och infästningar anges tillsammans med andra villkor och datorn får arbeta. Förslagt som kommer fram måste sedan tolkas till en design. Förenklat ger beräkningen ett koncept som tolkas och vidareutvecklas utifrån lämplig tillverkningsprocess.

Bra konstruktion från konceptstadie

Med topologioptimering får du stöd att konstruera dina detaljer så att du utnyttjar materialet på bästa vis. Med ett bättre koncept från start minskas tids- och kostnadskrävande konstruktionsändringar. Målet kan vara att minimera vikt samtidigt som påkänningar inte överskrider kritiskt värde. Detta ger även förbättrade produktegenskaper.

Simulering av tillverkning

Vid nyttjandet av topologioptimering är det viktigt att känna till och förstå metodens begränsningar. Konstruktionen behöver förfinas och utvecklas både med hänsyn till tillverkning och laster. Ett vanligt steg är att använda tillverkningssimulering samt form- och storleksoptimering i denna process.

På Swerea har vi erfarenhet att använda oss av topologioptimering i utvecklingen av produkter och komponenter både inom projekt och uppdrag. Vår erfarenhet från flera olika tillverkningsmetoder hjälper dig att välja rätt väg för konceptet.

Kontakt och mer information

Niclas Stenberg

Niclas Stenberg

Phone: 
+46 (0)73 416 98 38