Korrosion

Korrosionsegenskaper är fundamentala vid utveckling av material – att förstå materialegenskaper i en viss miljö är angeläget för både materialtillverkare och materialanvändare. Swerim har expertis inom både våtkorrosion och högtemperaturkorrosion, med välutrustade labb för elektrokemiska mätningar och för exponering vid hög temperatur i aggressiva gaser och dessutom vid kombinerad last och miljö.

Swerims spetskompetens inom korrosionsområdet är förståelse för hur korrosionsmekanismer och korrosion beror av mikrostrukturen i materialet.

Vi har utrustning för konventionella elektrokemiska mätningar och exponeringar enligt provningsstandarder samt fältexponeringar, vi har även expertis inom och tillgång till avancerade instrument för lokala studier av korrosionsmekanismer och väteförsprödning och har även egen metodutveckling. Vi kan också utföra avancerad material- och yt-karakterisering av material samt har möjligheter att prediktera materialbeteenden utifrån termodynamiska beräkningar.

Vi har expertis inom ett brett materialspektrum: rostfria stål, aluminium, nickelbas legeringar, höghållfasta stål, verktygsstål.

Kontakt och mer information