Utveckling av legeringar

Swerim har lång erfarenhet av utveckling av legeringar. I nära samverkan med kunder tar vi fram nya eller förbättrade legeringar genom en kombination av modellering och experimentella studier.

Hos oss kan du få hjälp att förstå och förutsäga inverkan av sammansättning, tillverkningsprocesser, värmebehandlingar och atmosfär på mikrostrukturutvecklingen i metalliska material och hårdmetall.

Termodynamisk och kinetisk modellering

Vi använder termodynamisk och kinetisk modellering när vi simuleringar nya legeringar. Dessa kan vi sedan testa och verifiera i våra test- och demonstrationsanläggningar både i labb-skala (några kilo) och pilotskala (några ton).

Legeringsutveckling

Det underlag som tas fram blir ett viktigt verktyg för utveckling av legeringskoncept samt ökad material- och processutvecklingstakt. Exempel på tillämpningar som vi har lång erfarenhet av är:

  • utveckling av data för nya legeringsämnen och spårämnen
  • förutsägelser av mikrosegeringar
  • inverkan av vämebehandling
  • sammanfogning av olika legeringar
  • bildning och reduktion av oxider
  • utskiljningsprocesser i stål.

Kontakt och mer information