Optimerad produkt – på flera sätt

Vi på Swerim arbetar med optimering kopplat till produkter inom många olika områden. En produkt kan optimeras för sin funktion men även så att tillverkningen av den är enkel och lönsam. Vårt breda kunnande inom produkt- och produktionsutveckling samt kunskap om tillverkning är din tillgång.

Vi har ett brett kunnande om tillverkningsprocesser och vilka effekter det har på produkten. När det gäller framtagning av produkter kan vi hjälpa till på olika sätt. Vi kan t.ex. optimera geometrin utifrån funktionen eller vald tillverkning. För att göra detta använder vi virituella metoder och vårt kunnande. Simuleringarna sker med industriellt använda och marknadsledande mjukvaror. 

Vi utför både forskning och uppdrag inom detta område. Ett helhetsåtagande innebär ofta att vi får vara med och ta fram produktens geometri utifrån funktion och sedan lämna förslag som passar utifrån olika tillverkningsmetoder, t.ex. gjutning, extrudering eller delar som svetsats ihop. Vi kan ge tidiga förslag på geometriändringar som underlättar tillverkning och höjer slutkvaliten. För en gjuten komponent kan vi även optimera ingjutsystem så att produkten blir enklare att producera och resursåtgången minskas.

Att involvera Swerim i din produktoptimering ger dig en partner som kan flera tillverkningsprocesser och vet vart framtiden är på väg. Vi kan dessutom erbjuda prototypframtagning och provning.

Kontakt och mer information