Simulering

Virtuell design sparar tid och pengar

Virtuell design är ett oslagbart hjälpmedel vid problemlösning samt vid förbättringar av processer och produkter. Med våra simulerings- och modelleringstjänster får du tillgång till mycket kraftfulla hjälpmedel för förståelse och analys av komplexa förlopp och processer.

När man använder olika simuleringsmodeller är det nödvändigt att ha kunskap om de processer som ska studeras. Vi har ingående process- och materialkunskap inom respektive kompetensområde och kan därför tolka analysresultat oberoende av programleverantör. Vi har även möjlighet att ta fram materialdata.

Simuleringsmodell efter behov

När vi bistår företag med analyser och problemlösning finns olika alternativ beroende på behov. Som exempel kan vi genomföra snabba analyser med hjälp av en så kallad enstegslösare, som är till stor hjälp vid frågeställningar inom exempelvis plåtformningsområdet. För grundligare analyser använder vi mer avancerad programvara som kräver mer indata, men som i gengäld kan ge svar på fler frågor och användas vid mer komplicerade problem.

Återkoppling ger utveckling

Vi lägger stor vikt vid att validera beräkningsresultat med hjälp av experiment och genom att testa hur de simulerade resultaten faller ut i verkligheten. På detta sätt utvecklar vi våra simuleringsmodeller och metoder kontinuerligt.

Anpassad virtuell design

Vi använder ett brett spektrum av verktyg för modellering och simulering. Vi utvecklar även egen programvara eller anpassar befintlig. Exempel på detta är vårt arbete inom friktionsmodellering och robusthetsanalyser.

Broschyr

PDF icon Komplexa material som är enkla att tillverka​​ 

Kontakt och mer information

Hans Magnusson

Hans Magnusson

Phone: 
+46 (0)73 052 55 84