geometry simulation

Geometrisimulering av toleranskrav

Genom geometrisimulering kan vi förutsäga och visualisera variation för en bättre slutprodukt. Att analysera variation och toleransutfall genom effektiv geometrisimulering skapar rätt förutsättningar för att kunna optimera produktkrav och tillverkningskostnader.

Metod för att visualisera variation

Vägen till robustare produkt- och produktionskoncept går via bättre metoder att förutsäga och visualisera variation i produkt- och processkoncept.

Robusta geometrikoncept

Centralt inom geometrisäkring är att skapa robusta geometrikoncept som tål den tillverkningsvariation som kan förväntas. Ett första steg att analysera robustheten i konceptet med hjälp av stabilitetsanalys, och analysera förutsättningarna beroende på positioneringssystemen (referenssystemet) för komponenter.

Med hjälp av statistisk variationsanalys kan sedan den förväntade variationen i kritiska slutmått simuleras och analyseras. En bidragsanalys kan också utföras, den visar en rangordnad lista över de punkter och toleranser som bidrar till variation i varje kritiskt mått.

Variationsanalys

Med hjälp av statistisk variationsanalys kan förväntad variation i kritiska slutmått simuleras och analyseras. Variationsanalysen bygger på Monte Carlo-simulering, en vedertagen teknik för statistisk simulering av stokastiska processer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Swerim erbjuder tolerans- och robusthetssimuleringar med avsikt att bättre kunna verifiera produkt- och produktionskonceptet med hänsyn till förväntade toleranser och tillverkningsvariation.

Kontakt och mer information

Hans Magnusson

Hans Magnusson

Phone: 
+46 (0)73 052 55 84