Ytteknik

Dagens multifunktionella material och produkter ställer höga krav på slitage och förbättrade ytegenskaper. Swerim använder ett stort antal metoder inom ytteknik för bedömning och utvärdering av komponenters och produkters ytor och ytskikt, såväl mekaniska som fysikaliska egenskaper.

Att minska energiåtgång och miljöpåverkan kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av framtida ytbehandlingsprocesser. Utvecklingen drivs framåt av krav på prestanda, flexibilitet och miljöanpassning.

Optimerade ytegenskaper för multimaterial

Förändringen går mot produkter med hög renhet och optimala ytegenskaper. Produkter med optimerade ytegenskaper ger dig som kund stora konkurrensfördelar, i form av minskat underhåll och produktionskostnader.

Våra anläggningar används för försök och utprovningar under produktionslika förhållanden. Det kan handla om att undersöka och analysera obehandlade ytor av polymerer, stål, andra metaller eller kompositer.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

Mekaniska egenskaper kan vara skiktets tålighet mot olika typer av deformation. Vi använder oss av provmetoder som bedömer skiktet med avseende på vidhäftning, töjbarhet, slagtålighet och slitage för att nämna några. 

Ytteknik

Inom ytteknik studerar vi hur metallytor uppfyller de krav som ställs vid olika tillämpningar och hur de fungerar i den miljö de är avsedd att verka. Vi arbetar med såväl obehandlade som belagda ytor som ska klara krav på nötningsbeständighet, korrosionsresistens eller andra funktionella ytegenskaper.

Vi utför problemanalyser av ytrenhet, ytskikt, vidhäftning, mekaniska egenskaper m m. 

Tribologi

Inom tribologi (nötning, friktion och smörjning) har vi kompetens inom fretting, tribokorrosion, stötslitage och friktionsegenskaper för maskinkomponenter.

Kontakt och mer information