Tribologi

Att minska energiåtgång och miljöpåverkan kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av framtida produktionsprocesser vilket gör frågeställningar kopplade till tribologi aktuella i många sammanhang.

Tribologi är ett interdisciplinärt vetenskapsområde som behandlar samspelet mellan ytor som rör sig i förhållande till varandra och tillämpningar finns inom många områden. Kort kan man säga att tribologi är läran om ytor i kontakt och relativ rörelse. Området omfattar friktion, smörjning och slitage.

Oönskad friktion

Oönskad friktion är en stor källa till energiförluster i många mekaniska system som dessutom kan skapa andra problem som värmeutveckling och slitage.

Önskvärd friktion

I andra sammanhang kan hög friktion vara önskvärt, till exempel mellan ett däck och en vägbana. Det finns flera sätt att påverka friktionen i ett system, till exempel genom smörjmedel eller genom att förändra topografin på en eller flera av ytorna.

Swerim arbetar tillsammans med exempelvis verkstadsindustri, metallindustri, kemleverantörer och ytbehandlare. Vi arbetar med tribologi såväl med experimentella metoder som med simulering och utvecklar metoderna kontinuerligt genom olika forskningsprojekt.

Kontakt och mer information