Metall industri

Test och demo

För att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad behöver de först testas och demonstreras under verkliga förhållanden. Vi hjälper dig med hela eller delar av testprocessen utan att din produktion behöver påverkas. Vi har allt ifrån mindre försöksutrustning till stora testbäddar. Våra forskare hjälper dig med förberedelser, utförande och efteranalys samt förslag på lösningar och förbättringar.