Laboratorieskala – processimulering för stål- och metallframställning

Swerims testbädd för processimulering är en stark resurs för att i laboratorieskala simulera alla egenskapskritiska processer vid tillverkning av avancerade metalliska material från gjutning till färdigställning (slutlig värmebehandling).

Utifrån termodynamiska beräkningar ​kan man på ett effektivt sätt lägga upp och utföra stora försöksmatriser för att kartlägga kopplingen mellan processparametrar, fasuppbyggnad och materialegenskaper. Detta gör det möjligt att drastiskt minska antalet kostsamma försök i fullskala inom produkt- och processutveckling.

Testbädden utgör idag en viktig utvecklingsresurs för i första hand nationella stål- och metallindustrier. Den kan även användas av materialanvändande företag, till exempel verkstads- och fordonsindustri, samt mindre gjuterier med flera.

Testbädden består av vakuumugn, gjutsimuleringsutrustningar, värmebehandlingsugnar samt utrustningar för termomekaniska processer. Testbädden kombinerad med processmodellering och expertis för kartläggning av metallografisk och mekanisk korrosion ger en nästan unik lösning.

Denna bredd i anläggningar och kompetens finns endast hos enstaka stora forskningsinstitut och ståltillverkare.

Utrustning

Gjutning

  • Leybold vakuumugn (storlek på gjutgods 2 kg) 
  • Balzer vakuumugn (storlek på gjutgods 12 kg) 
  • Termisk analysrigg (gjutningssimuleringar)
     

Thermochemical process

  • Valsverk
  • Gleeble
  • Dilatometer
  • Svetssimulering

Våra test- och demoanläggningar