Mätning av värmeledningsförmåga, termisk diffusivitet och specifik värmekapacitet

Kunskap om värmeledningsförmåga och termisk diffusivitet är grundläggande för att förstå och optimera värmeöverföringsprocesser i en mängd olika tillämpningar, från industriell tillverkning till högteknologiska apparater och förnybar energiproduktion. Specifik värmekapacitet beskriver ett materials förmåga att lagra energi. Mätningarna hjälper till att säkerställa att material och system fungerar effektivt, säkert och energieffektivt.

Exempel på användningsområden 

  • Kunskap om termisk konduktivitet hos material eller komponenter är av stor vikt i applikationer med varierande eller höga temperaturer. Kunskapen behövs för att säkerställa funktionaliteten hos en produkt eller en tillverkningsprocess. 
  • I säkerhetskritiska tillämpningar, som kärnenergianläggningar, kemisk tillverkning eller driftsäkra batterier, är det viktigt att förstå hur värme sprids genom material för att förhindra olyckor och överhettning.
  • Inom vetenskaplig forskning används mätningar av dessa termiska egenskaper för att förstå och modellera värmeöverföringsprocesser på makro- och mikronivå, vilket är avgörande för utvecklingen av nya teknologier och material.
  • Ta fram data för termodynamiska beräkningar

Mätmetoder

Swerim använder sig främst av metoderna nedan för att bestämma materialens termiska konduktivitet:

  • Laser Flash
  • HotDisk
  • Hot-Wire
  • DSC 

Val av metoder beror på temperaturintervall, provstorlekar, enkelhet i provberedningen och om test materialen är elektriskt ledande eller inte.

Med metoderna undersöker och testar vi till exempel fiberisolationsmaterial, metaller, polymerer, gummi, olja, trä, betong, glas, keramik, eldfasta material, pulver och formmaterial samt vätskor. Vi kan till exempel bestämma värmeöverföringskoefficienten (HTC) mellan två fasta lager eller mellan ett substrat och en beläggning såsom polymerbeläggningar eller keramiska beläggningar på metaller.

Våra test- och demoanläggningar