Pilotanläggning – Värmning och bearbetning

Testbädd värmning och bearbetning erbjuder en unik försöksmiljö där vi tillsammans med dig som kund förbättrar befintliga värmnings- och bearbetningsprocesser eller utvecklar nya. Anläggningen är väl anpassad för att utveckla utrustning och mätmetoder inom stål- och metallindustrin. Den lämpar sig också för att studera minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Viktiga områden för våra kunder är exempelvis styrning av värmningsugnar, utveckling av oförstörande mätmetoder och tester för att förutse hur material uppträder under bearbetning. Förbättrade processer, ökad kvalitet och minskat spill är ledord.

Vi anpassar utrustningen efter varje kunds egna driftsförhållanden och specifika behov. Vår utvecklade infrastruktur gör också att vi kan ta emot kundens egen utrustning, bygga upp den, testa, utvärdera och montera ner.

Exempel på tillämpningar är

  • Utveckling av processer för att spara energi
  • Utveckling/test av nya material till stål- och metallindustrin
  • Utveckling av värmnings- och bearbetningsprocesser

Anläggningen omfattar ett varmvalsverk, tre kallvalsverk, hydraulisk press, värmningsugnar, slipmaskin för stålämnen och ett riktverk.

Pilot plant equipment

Pilot plant equipment

Våra test- och demoanläggningar