3D-printing

Swerim erbjuder tjänster och kompetens inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning (Additive Manufacturing – AM). 3D-printing har flera fördelar såsom möjligheten att tillverka ny komplex design och minska antalet produktionssteg. Något som ofta bidrar till kortare ledtider, bättre produktegenskaper och minskade kostnader. 

Vi samarbetar med både industri och akademi för att utveckla och industrialisera additiv tillverkning, med utgångspunkt från såväl material som produkt- och processutveckling.

Forskning och spetskunskap inom 3D-printing

Swerim erbjuder kompetens inom hela kedjan från idé till verifierad produkt, vilket innefattar:

  • Legeringsutveckling och pulvertillverkning
  • Pulverhantering och karaktärisering
  • Simulering, design och beredning
  • 3D-tillverkning med olika tekniker
  • Efterbehandling (värmebehandling, HIP, bearbetning etc.)
  • Metallografi och kemisk analys
  • Karaktärisering av egenskaper (mekaniska, fysiska och korrosion)
  • Kvalitetssäkring av produkter (OFP, XRD, 3D-skanning etc.)

Material och utrustning för 3D-printing

Swerims spetskunskaper inom additiv tillverkning omfattar metaller. 

Svenska arenan för additiv tillverkning av metall

Arenan för additiv tillverkning av metall bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom området. Målet är att industrialisera additiv tillverkning för att nå dess fulla potential. Arenan drivs av Swerim i samverkan med ett stort antal industriföretag, universitet och högskolor. ​​

Kontakt och mer information