Valsning och smidning

För att konkurrera internationellt krävs svensk spetskompetens och kontinuerlig utveckling inom valsning och smidning. På Swerim utvecklar vi tekniker och bygger ökad kunskap för att bättre förstå koppling mellan process och produktegenskaper.

Forskning och utveckling inom valsning och smidning sker både genom experimentella metoder och med simuleringshjälpmedel. En viktig del i arbetet är också driftsförsök på de tillverkande stålföretagen.

Termomekaniska processer

Inom det termomekaniska området arbetar vi med:

  • Processutveckling av termomekaniska processer (TMP).
  • Produktutveckling av varmvalsade produkter.
  • Kartläggning av kopplingen mellan slutegenskaper och processparametrar.
  • Utveckling av fysikaliska modeller.
  • Studier av svetsegenskaper och metoder för ultrahöghållfasta stål.

Kallvalsning och glödgning

Inom området kallvalsning och glödgning arbetar vi med:

  • Processutveckling.
  • Produktutveckling av kallvalsade produkter.
  • Kartläggning av kopplingen mellan slutegenskaper och processparametrar.
  • Utveckling av teoretiska modeller för olika glödgningsprocesser.

Valsning av träprodukter

Swerim har initierat och drivit ett tvärvetenskapligt projekt för att se om det är möjligt att vidareförädla träprodukter med hjälp av de tekniker som idag används inom stålindustrin. Resultaten visar att valsning är en användbar process för att hårdgöra furu så att ythårdheten blir lika bra som hos ek.  

Kontakt och mer information