Metallurgi

Metallurgi handlar om hur man tillverkar metaller, från återvunna material eller malmer till färdig metall. Swerim erbjuder forskning och utveckling längs hela den metallurgiska processkedjan, från råmaterial till metall.

Metallurgi är ett omfattande område och på Swerim tar vi hänsyn till både detaljerna och helheten i den metallurgiska processen. Vi hittar lösningar som passar din verksamhet och infrastruktur, och tar även hänsyn till processintegration, miljöfrågor och resurseffektivitet.

Resurseffektivitet, både avseende energi och material, är en mycket viktig parameter för industrin och här har vi långvarig erfarenhet och framgångsrika exempel när det gäller industriella lösningar som ger resultat.

Metallurgi – från råmaterial till produkt

Oavsett om råmaterialet är taget direkt ur marken eller återvunnet är det är samma lagar som styr processerna. Vi hjälper dig med allt från felsökning till utveckling och implementering av såväl nya som befintliga processer för metallframställning. Vår kunskap omfattar framförallt järn- och stål, men även andra metaller som koppar, zink, bly, mangan, krom, kisel, aluminium, magnesium med flera.

På Swerim har vi ett omfattande, nationellt och internationellt, nätverk inom metallurgi och vi verkar ofta som en bro mellan akademi och industri. Därför är våra medarbetare en blandning av personer med akademiska meriter och med gedigen industriell erfarenhet inom metallurgi.

Öka din konkurrenskraft

Våra internationella samarbeten gör att vi har god insikt vad som krävs för att nå internationell konkurrenskraft och vi har flera internationellt erkända experter.

Hos oss kan du, förutom att utveckla processer, även testa dem. På våra anläggningar genomför vi såväl små som stora pilotförsök. Vi utför bland annat termiska analyser, stelningsstudier och Gleeble-tester. Här kan du läsa mer om våra anläggningar:

Kontakt och mer information