Forskningsprogrammet Processövervakning (PROC) syftar till att vara ett nätverk och ge möjlighet till utveckling för företag som vill utveckla nya tekniker för övervakning on-line av deras processer.

Vi bevakar och informerar om nya tekniker och metoder samt testar tekniker för nya tillämpningar i industrin. Det innebär bland annat att vi utvecklar labb-metoder till prototyper och sensorer anpassade till övervakning i en industriell miljö. Till vårt förfogande har vi en avancerad testanläggning med både mobil och stationär testutrustning.

Kunskaps- och teknikutveckling

Inom detta program har du och ditt företag möjligheter att:

  • nätverka med andra företag med liknande frågeställningar.
  • ta del av information om den senaste tekniken och hur ni gynnas av den.
  • bedriva utvecklingsprojekt tillsammans med industri, forskare och instrumentföretag.

Projekt som bedrivits inom programmet

  • Framtagning av on-line sensor för kemisk analys av processvätskor.
  • Utvärdering av ny handburen LIBS och jämförelse mot handburen XRF.
  • Utveckling av UV-teknik för känslig mätning av oljor på ytor.
  • Utveckling av kompakt och billig live-detektor vid rökutveckling.
  • Utveckling av analysmetod för on-line kemisk analys av slagg.

Läs mer om två utvalda exempel från vår verksamhet:

Vill du bli medlem?

Läs mer om hur forskningsprogrammet är organiserat och hur du blir medlem i vår PDF icon verksamhetsberattelse (135.42 KB)

Mer information

Vill du veta mer om forskningsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss. ​

Medlemssidor

Logga in