Processövervakning (PROC) syftar till att vara ett forum för företag som vill utveckla nya tekniker för övervakning on-line av deras processer.

Vi bevakar och informerar om nya tekniker och metoder samt testar tekniker för nya tillämpningar i industrin. Det innebär vi bland annat utvecklar allt från labb-uppställningar till prototyper och sensorer anpassade till övervakning i en industriell miljö. Till vårt förfogande har vi en avancerad testanläggning med både mobil och stationär testutrustning.

Kunskaps- och teknikutveckling

Inom detta konsortium har du och ditt företag möjligheter att:

  • bedriva utvecklingsprojekt tillsammans med industri, forskare och instrumentföretag.
  • nätverka med andra företag med liknande frågeställningar.
  • ta del av information om den senaste tekniken och hur ni gynnas av den.

Exempel på projekt

  • Framtagning av sensor för kemisk analys av processvätskor on-line.
  • Utveckling av UV-teknik för känslig mätning av oljor på ytor.
  • Utveckling av kompakt och billig live-detektor vid rökutveckling.
  • Utveckling av analysmetod för kemisk analys av slagg on-line.
  • Väte- och argonanalys med TDS

Läs mer om verksamheten

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om forskningskonsortiet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss. ​

Inloggning till Webforum (Projektplats)

Logga in