Medlemsprogrammet Non-Ferrous Metals fokuserar på forskning och utveckling av processer samt produktutveckling för icke-järnmetaller. Gemensamt tar vi fram lösningar för såväl tillverkare som slutanvändare.

Medlemmar utgörs av tillverkningsföretag samt slutanvändare av aluminium, koppar och mässing. Ett centralt tema för många projekt är sambandet mellan tillverkning, mikrostruktur och den färdiga produktens egenskaper. Målet är att nå en optimerad process och förbättrad produkt.

Vår expertis

Som medlem får du tillgång till expertis inom:

  • Processimulering i laboratorieskala
  • Avancerad metallografi och materialanalys
  • Testmetoder för specifika applikationsområden
  • Virtuell simulering
  • Korrosionsmekanismer och korrosionstest
  • Funktionella ytor och karaktärisering av ytor
  • Laser ultrasonics för oförstörande provning eller materialkaraktärisering.
  • Fogningsteknologi inklusive lödning och svetsning

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.