Forskningskonsortiet Låglegerade stål och gjutning täcker ett brett fält inom ståltillverkningsprocesser med fokus på gjutning och stelning, termomekaniska processer, kallvalsning och glödgning. 

Håll dig uppdaterad på den senaste kunskapen inom ståltillverkning. Vi forskar och utvecklar nya tekniker, metoder och produkter för direkt tillämpning i industrin, samt bygger upp en kunskapsbank som förbättrar industrins konkurrenskraft på en internationell marknad.

Detta forskar vi på

Deltagande företag styr forskningen inom programmet. Tillsammans löser vi gemensamma utmaningar och hittar effektiva forskningsupplägg. Vi forskar bland annat på:

Gjutning och stelning

 • processoptimering av sträng- och götgjutning.
 • utveckling av gjutpulver och dess funktioner.
 • karaktärisering av stelning och termiska egenskaper.
 • modellering och simulering av  sträng- och götgjutning.

Termomekaniska processer och egenskaper

 • processutveckling av termomekaniska processer.
 • kartläggning av samband mellan legering, process, mikrostruktur och egenskaper.
 • utveckling av fysikaliska modeller inom forskningsområdet.
 • studier på svetsegenskaper för höghållfast stål.

Kallvalsning och glödgning

 • processutveckling och optimering av processparametrar för rätt egenskaper hos stålet.
 • produktutveckling av kallvalsade och glödgade produkter.
 • kartläggning av samband mellan legering, process, mikrostruktur och egenskaper.
 • modeller för strukturutveckling under glödgningsprocesser.

Testutrustning

Som deltagande företag får du tillgång till avancerad utrustning, simuleringsverktyg samt våra forskares expertis. Vi tillhandahåller bland annat:

 • Stelningsstudier.
 • Termofysikaliska mätningar för metaller, smältor, lösningar och keramer.
 • Gleeble för simulering av stränggjutning, varmvalsning, glödgning och svetsningsprocesser.
 • Fasomvandlingsstudier med dilatometer.
 • Värmebehandlingsugnar för glödgningsstudier .

Mer information

Vill du veta mer om forskningskonsortiet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Inloggning till Webforum (Projektplats)

Logga in