Swerim har omfattande utrustning och kompetens inom metallografiska metoder och mikroskopi. I tätt samarbete med industrin utvecklar vi befintliga och nya metoder.  

Som deltagande företag i forskningskonsortiet "Metallografi och mikroanalys" får du tillgång till ett brett nätverk av metallografer och forskare inom stål, metall och verkstadsindustri. Tillsammans driver vi forskningsprojekt med syftet att hitta och utveckla metoder som skapar nytta och sprider kunskap.

Vi följer utvecklingen inom metallografiska metoder och förmedlar ny kunskap.

Ökad kunskap och konkurrenskraft

En del av vår forskning går ut på att skapa standardiserade metoder, men vi tar också fram specifika lösningar. Utöver forskningsprojekt får du även tillgång till:

 • Omvärldsbevakning och litteraturbevakning.
 • Utbildningar, seminarier och konferenser.
 • Standardiserade modeller.

Avancerade utrustningar och analysmetoder

Till vår hjälp har vi flera avancerade utrustningar och analysmetoder så som:

 • Högupplösande elektronmikroskop med uppdaterade analysförmågor inom mikroanalys.
 • FEG-TEM med SDD-EDS och EELS spektrometer.
 • FEG-SEM med EDS, EBSD och WDS.
 • Metallmikroskop.
 • Konfokalmikroskop.
 • Makro- och mikrohårdhet.
 • Röntgengoniometer för fas- och texturanalys, analys av restspänningar och tunna skikt.
 • Mekanisk provning in-situ i SEM (nanoindenter och dragprovning).

Provpreparering

Vi har även väl utrustade labb för provpreparering. Där utför vi såväl polering och etsning som jonpolering eller jonetsning. Vi kan också preparera prover med olika typer av ytbeläggningar som till exempel kol, guld, platina, nickel, aluminium (Al203) med mera.

Utöver vår egen kompetens och utrustning har vi kontakt med aktörer som erbjuder FIB, TOFS-SIMS, XPS, Nano-hårdhet, Auger, SPM, APM och µ-LA-ICP-MS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Inloggning till Webforum (Projektplats)

Logga in