SCGD

Solution Cathode Glow Discharge, SCGD, är ett enkelt system för att analyser metaller i vätskor. Tekniken är väl anpassad för att kontinuerligt kunna övervaka processvätskor och kunna styra sekundära processer baserat på analysresultat.

Sedan 2014 har Swerim utvecklat och designat ett instrument som kan mäta metallhalten i vätskor, som kallas Solution Cathode Glow Discharge (SCGD). Denna typ av analys är av stor betydelse för bland annat metall- och fordonsindustrin samt i andra applikationer där det är intressant att få reda på typ och mängd av ett element som en vätska innehåller.

Tekniken, som är automatiserad och kan integreras in-line, är båda betydligt billigare än alternativa metoder på marknaden. Swerim har byggt upp ett automatiserat laboratorieinstrument från grunden, som är anpassat för svensk industri. Förutom hårdvara har också en komplett mjukvara gjorts för både kontroll och analys av data. Programvaran kan ge information dels som avancerad utdata i form av grafer dels som enkla tydliga signaler i form av grönt och rött ljus. Instrumentet kan också fjärrstyras och skicka information till en mobiltelefon med analysresultat eller om det finns behov av service.

The industrial SCGD.

Kontakt