Beräkningsverktyg för legeringsutveckling är en mötesplats för användare av termodynamiska och kinetiska beräkningar för process och legeringsutveckling.

Vi bedriver forskning mot tillämpningar som bestäms av deltagande företag. Genom gemensamma resurser löser vi gemensamma utmaningar. Exempel på gemensamma satsningar är:

  • Sintringsatmosfärens inverkan på oxider i sinterstål
  • Förutsägelser av mängd och typ av karbider och nitrider i stål
  • Inverkan av tillverkningsprocess och värmebehandling på mikrostrukturer

Detta får du som deltar i nätverket

Som företag får du möjlighet att utveckla din egen kunskap samt får tillgång till Swerims expertis inom området, i arbetet med att utveckla modeller, metoder och databaser. Forskningen bedrivs i projektform och delfinansieras av deltagande företag med huvudinriktningarna:

  • Framtagning av experimentell information (jämvikter och kinetik)
  • Utveckling av termodynamiska och kinetiska databaser
  • Tillämpning av beräkningar som verktyg för legeringsutveckling

Finansiering och samarbetspartners

Förutom forskningsavgifter finansieras utvecklingsarbetet genom deltagande i nationella program, RFCS projekt, SK-medelsprojekt, samt uppdragsforskning och andra kontantinsatser från industrin. Vi har även ett nära samarbete med KTH Materialvetenskap samt den internationella CALPHAD-gruppen, för att ta tillvara på utvecklingsinsatser utanför Sverige.

Årligen hålls ett seminarium för nätverket.

Inloggning till Webforum (Projektplats)

Logga in