Fogningscentrum (CJS) är en plattform för gemensam forskning inom området fogningsteknik. Forskningen sker i nära samarbete med industrin och Svetskommissionen med syfte att skapa direkt nytta för deltagande företag. 

CJS samlar företag inom bland annat fordonsindustri, materialtillverkare, skogs- och anläggningsmaskiner, tillverkare av svetsutrustning samt konsumentprodukter. Tillsammans löser vi gemensamma utmaningar på ett effektivt sätt.

Vår forskning är vanligtvis kopplad till någon av dessa frågeställningar:

 • Lägre utsläpp eller förbättrad lastkapacitet
  - Lättare material
  - Höghållfasta material
  - Nya materialkombinationer (multimaterialkonstruktion)
  - Miljöpåverkan
   
 • Förbättrad livslängd
  - Utmattningsegenskaper/svetsgeometri
  - Livslängdsförlängning av befintliga strukturer
  - Korrosionsmotstånd/fogutformning/nya ytbeläggningar
   
 • Processoptimering
  - Optimering av materialegenskaper
  - Jämförande processtudier
  - Förbättrad svets- och förbandskvalitet
  - Ekonomi och produktivitet (cykeltider)
   
 • Automatiserade processer
  - Efterbehandlingsmetoder
  - Oförstörande provning
  - Robotiserade fogningsmetoder

Industriell nytta i fokus

Projektinriktning prioriteras med fokus på industriell relevans. På Swerim jobbar ett tiotal forskare med projekt relaterade till fogningsteknik inom programmet, nationella projekt och EU-projekt. Majoriteten av dem är utbildade IWE-ingenjörer. Vi har kunskap inom:

 • Fogningsprocessernas påverkan på materialet
 • Förbandsegenskaper
 • Avancerade material
 • Fogning av artolika materialkombinationer
 • Fogning av elektriska komponenter

Metoder:

 • Motståndssvetsning
 • Ljusbågssvetsning (MIG/MAG, TIG, Plasma, Under pulver)
 • Lasersvetsning
 • Mekanisk fogning (FEW, SPR, FDS)
 • Friktionsomrörningssvetsning (FSW)
 • Hybridsvetsning
 • Påsvetsning inklusive DED

Swerim kan även bidra med kompletterande kunskap inom exempelvis materialkarakterisering, statisk- och dynamisk testning, virtuell design, tillverkning, korrosionsegenskaper och haveriutredningar.

Här kan du läsa mer om ett urval av våra uppdrag: 

Mer information

Vill du veta mer om forskningskonsortiet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Fogningslabb

Besök vårt fogningslabb och träffa våra forskare. Klicka på play!