Det behövs mer kunskap om korrosion hos metaller, kopplat till dagens och framtidens industri. Under minst tre år ska denna kunskap byggas upp inom ramarna för Korrosionsforum, en gemensam långsiktig satsning från industrin och Swerim.

I framtidens stålframställning krävs lagring av vätgas. Då gäller det att materialet i tanken som gasen förvaras i inte blir sprött av väte. Att kunna förutsäga hur väte påverkar metaller är ett av de forskningsområden som projektet Korrosionsforum ska greppa. Det är tydligt att det finns ett behov av mer forskning om hur metaller reagerar i dagens och framtidens industriella miljöer. Nya provmetoder kommer att användas som t ex synkrotron/neutron anläggningar eller lokala elektrokemiska mätningar.

Det är ett utmanande projekt där komplexa tekniker ska användas för att studera hur metaller beter sig i olika miljöer och hur detta är kopplat till mikrostrukturen, till exempel i vätskor, gas eller hög temperaturmiljö. 

Arbetet är indelat i fyra Work Packages

Work packege

Kärnan handlar om att bygga upp ett nätverk för kunskap om korrosion, där vi sprider våra egna forskningsresultat men även omvärldsbevakar. De övriga tre blocken rör specifik forskning med olika inriktning, där bland  annat vätgas, korrosionsprocesser i våt miljö och hög temperaturoxidering är i fokus. Målet är att vi hela tiden ska jobba för att hitta konstruktiva lösningar på korrosionsproblem som finns i dagens och framtidens industri.

Deltagande företag

Ovako, Outokumpu, Sandvik SMT och SSAB är med i Korrosionsforum, men det finns utrymme för fler företag att komma med.  

Kontaktpersoner

Núria Fuertes, chef för gruppen Metalliska material i korrosiv miljö är koordinator för projektet och ansvarar för helheten men har kollegor som tar ansvar för de specifika forskningsprojekt som ska drivas inom ramen för Korrosionsforum. 

 • Núria Fuertes Casals, nuria.fuertes [at] swerim.se 
  projektledare och koordinaror för Korrosionsforum, WP1
 • Maria Paschalidou maria.paschalidou [at] swerim.se
  ansvarig för WP2, våtkorrosionsprocesser.
 • Andrea Olivas, andrea.olivas [at] swerim.se  
  ansvarig för WP3, oxidation vid höga temepraturer.
 • Birhan Sefer, birhan.sefer [at] swerim.se  
  ansvarig för WP4, metaller i kontakt med väte.
 • Konstantin Simonov, konstantin.simonov [at] swerim.se
  ansvarig för LSI.