Nätverket ”Arena för väte i process och material” är ett forum med fokus på resultatspridning och erfarenhetsutbyte om väte i process och material.

Omvärldsbevakning

Vi erbjuder möjlighet till resultatspridning och erfarenhetsutbyte med andra nätverk, t.ex. genom att bevaka konferenser och workshops och återkoppla från forskningsfronten till våra deltagare.

Forskningsutveckling

Vi bevakar relevanta utlysningar nationellt och internationellt och samlar olika företags respektive behov för att generera gemensamma projekt eller direkta uppdrag.  Tack vare att vi är ett oberoende forskningsinstitut kan vi arbeta konfidentiellt under särskilda avtal och gör inte anspråk på IP eller på att publicera resultat. I bilaterala samarbeten ägs alla resultat av kunden. Genom ”fråga en forskare” kan du få snabb återkoppling och coachning för att ta en forskningsfråga vidare av en insatt forskare.

Erfarenhetsutbyte

Vi anordnar en årlig workshop för våra deltagande företag med erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan olika initiativ och projekt. Utöver det anordnas 3-4 webinarier för snabbare återkoppling från projekt i olika faser, t.ex. information om utlysningar och projektidéer, nya beviljade projekt, resultatspridning och utbildningsinsatser. Innehållet bestäms utifrån behov som identifieras tillsammans med våra programråd.

Bli medlem

Nätverket finansieras av våra programråd för Metallurgi samt Värmning och bearbetning (VB). För de företag som inte deltar i våra programråd kommer en årlig avgift om 15 000 kr att utgå. För mer information kontakta Ida Heintz, ida.heintz [at] swerim.se