Projektledare, Swerim

60 miljoner kronor till metallforskning

29 september, 2022

Fyra av åtta nya projekt koordineras av metallforskningsinstitutet Swerim när det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material nu satsar cirka 60 miljoner kronor i utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2”.

Syftet med satsningen är att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt.

– För Swerims del är det fyra bra projekt som ligger helt rätt i tiden med tanke på industrins och samhällets pågående omställning. Ett av dem handlar om att med hjälp av AI öka flexibiliteten vid stränggjutning och i ett annat projekt kommer vi att utvärdera vilken effekt vätgas har på metaller, säger Pontus Sjöberg, vd Swerim.

De beviljade projekten är:

 • YTFEL 2 ska utveckla och implementera en kamerabaserad teknik, som automatiskt kan fotografera, detektera, identifiera och klassificera ytfel on-line.
  Total budget för projektet är 7,4 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kommer från Vinnova. Koordinator: Peter Lundin, Swerim.
 • HYMECH II ska utvärdera effekten av vätgas på de mekaniska egenskaperna hos metaller under relevanta driftsförhållanden motsvarande vätsgaslagring och transport, fordons- och kraftgenerering.
  Den totala budgeten för projektet är 10 miljoner kronor, varav 4,8 miljoner kommer från Vinnova. Koordinator: Nuria Fuertes, Swerim.
 • UTREST ska utveckla en ny mätteknik för detektion av olika restspänningsnivåer i metaller vilket medför en ökad förståelse för hur processer och processparametrar påverkar restspänningsnivån i materialet.
  Budgeten för projektet är 4,4 miljoner kronor, varav 2,12 miljoner kommer från Vinnova. Koordinator: Mikael Malmström, Swerim.
 • SMART-CAST II ska slå samman avancerade mätsystem, inklusive kokilltemperatursensor och strängjutningsmätningar genom en robust, snabb och pålitlig AI modell för att öka flexibiliteten och utbytet under stränggjutning.
  Projektet har en total budget om 13,6 miljoner kronor, varav 5,8 miljoner kommer från Vinnova. Koordinator: Pooria Nazem Jalali, Swerim.

Mer information om de beviljade projekten finns på Metalliska materials webbplats.