Årets överlämning tilldelades projektet MiAMI

Priset ”Årets överlämning” tilldelades projektet MiAMI – Materialdesign för additiv tillverkning av industriella verktyg – på programkonferensen för Metalliska Material.

– Jag vill framförallt tacka alla deltagare i projektet för deras stora engagemang. Detta har varit grunden till att projektet blev så lyckat, berättar koordinatorAnnika Strondl, Swerim.

Metoden att använda beräkningsverktyg som grund för utveckling av nya material, lämpliga för additiv tillverkning (AM), har visat sig ge goda resultat. Under projektet har fyra nya material utvecklats, varav tre har testats i olika verktygsapplikationer och och jämförts med referensmaterial.

MiAMI startade 2018 och hade som målsättningen att utveckla metoder för snabbare utveckling av kundanpassade AM-material med optimerade egenskaper för specifika applikationer, vilket projektet lyckades med. Det här innebära att antalet tillgängliga AM-legeringar troligen kommer att öka på sikt samt att livslängden på applikationer kommer att öka med 20–30 procent och att kostnaden minskar lika mycket (20–30 procent) då materialprestandan blir bättre. Dessutom går det snabbare att få ut en ny produkt på marknaden.

Engagerad projektgrupp

Projektet har haft åtta engagerade projektparter, som representerar hela värdekedjan från materialtillverkare till slutanvändare, tillsammans med ett metallforskningsinstitut och en högskola. Experterna på legeringsdesign hos Swerim, KTH och Sandvik Additive Manufacturing har arbetat tätt ihop med slutanvändarna LKAB Wassara, Trelleborg Sealing Solutions, Sandvik Coromant och Mora Tool mot tydliga krav på egenskaper i de olika applikationerna, vilket har gett ett fantastiskt erfarenhetsutbyte.

Projektet har haft en budget på 12,1 Mkr varav 5,8 Mkr kommer från Vinnova. Jernkontoret har gett projektstöd.

Bild: Besök hos Sandvik Additive Manufacturing 2019. Från vänster Peter Harlin (ordförande i projektet) och Faraz Deirmina, Sandvik Additive Manufacturing, Torbjörn Borgert, Mora Tool, Harald Kissel, Mikael Schuisky och Ville Matilainen, Sandvik Additive Manufacturing, Durga Ananthanarayanan, KTH, Hans Magnusson och Annika Strondl, Swerim, Niklas Holländer Pettersson och Greta Lindwall, KTH, Maria Bengtsson, LKAB Wassara, Bonnie Hagen, Swerim,  Simon Lövquist, Sandvik Coromant.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material är en del av Vinnova, Enegimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.