AIST best paper award har tilldelats Swerims medarbetare.

Bästa föredrag utsett!

18 februari, 2019

Utmärkelse för bästa föredrag har tilldelats Swerims medarbetare för ett föredrag om hur CO2-utsläppen från masugnen kan minskas. Grattis till 2019 AIST Environmental Technology Best Paper Award!

Fyra av Swerims medarbetare, Lena Sundqvist Ökvist, Lars-Erik From, Martin Ölund och Joel Orre, har tillsammans med Bo Sundelin och Hesham Ahmed tilldelats 2019 AIST Environmental Technology Best Paper Award för sitt föredrag ”Lowering of CO2 emissions at the BF by using biocoal – Theoretical and practical possibilities and limitations”. Föredraget presenterades vid AISTech-konferensen i Philadelphia i maj 2018.