Lena Sundqvist Ökvist och Lars-Erik From

Bästa föredrag utsett!

18 februari, 2019

Utmärkelse för bästa föredrag har tilldelats Swerims medarbetare för ett föredrag om hur CO2-utsläppen från masugnen kan minskas. Grattis till 2019 AIST Environmental Technology Best Paper Award!

Fyra av Swerims medarbetare, Lena Sundqvist Ökvist, Lars-Erik From, Martin Ölund och Joel Orre har tillsammans med Bo Sundelin (SSAB Special Steel) och Hesham Ahmed (LTU)  tilldelats 2019 AIST Environmental Technology Best Paper Award för sitt föredrag ”Lowering of CO2 emissions at the BF by using biocoal – Theoretical and practical possibilities and limitations”. Föredraget presenterades vid AISTech-konferensen i Philadelphia i maj 2018.

Lars-Erik From och Lena Sundqvist Ökvist representerade författarna då priset överlämnades  i samband med ett möte inom AisTechs tekniska kommitté för Safety and Environment Technology division.

Ersättning av fossilt kol och koks med biokol är ett ämne som intresserar stålindustrin och såväl kommittémedlemmarna som flera av deltagarna vid konferensen funderar över nästa steg. Det finns också stort intresse för framtida samarbete i och med Swerims erfarenhet gällande genomförande av industriella försök, hantering av biokol samt utvärdering av försök, exempelvis via övervakning av förbränningszonen där biokolet injiceras.