Publik Bio4Metals

Biokol från norr till stålindustrin

27 mars, 2019

Kan skogen ersätta stenkolet i industrin och hur ser i så fall möjligheterna ut för skogsbranschen? Det är frågor som forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans har tittat på, under ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som nu är inne i sin slutfas.

Industrin arbetar hårt med att få ner sina koldioxidutsläpp och forskning pågår på många olika fronter.  Ett treårigt projekt, som handlar om hur stenkolet helt eller delvis kan ersättas av så kallat biokol, är just nu i sin avslutande fas. Resultatet från projektet Bio4metals presenterades på en slutkonferens i Kulturens hus i Luleå den 27 mars. Forskning har skett i dialog med LKAB, SSAB och Boliden men den primära målgruppen har varit små och medelstora företag inom skogsbranschen men också teknikutvecklare av produktionsprocesser för biokol och biokolproducenter.

– Det har handlat om att utveckla metoder och tekniker så att företagen klarar av att tillverka rätt sorts biokol, med just de egenskaper som behövs, för att kunna ersätta stenkolet vid metallurgiska processer, säger Lena Sundqvist, Swerim, men också professor i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

Tre olika metoder att tillverka biokol har testats och materialen har även utvärderas utifrån kostnad och effektivitet.

– Visionen är att ge grund för att en helt ny bransch ska växa fram, säger projektledaren och forskaren Maria Lundgren vid Swerim.

Representanter för metallindustrin såsom SSAB, Boliden Höganäs och LKAB ger en inblick i hur biokol kan spela en roll i deras strävan för minskad koldioxidemission.  Christer Ryman från Hybrit development, som har visionen är att framställa stål med hjälp av vägas i stället för kol berättar om biokols betydelse i det nya processkonceptet.

– Tillverkning av stål utan fossila koldioxidutsläpp är ett långsiktigt mål, men innan det är verklighet kan användning av biokol i stålindustrin vara en relativt snabbt framkomlig väg, säger Barbro Kalla, projektledare och kommunikatör vid BioFuel Region, som också medverkat i Bio4Metals.

Projektet med en totalbudget på 10 miljoner kronor finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och medverkande företag.

Bild: Välbesökt slutkonferens.