Arena för väte i process och material

Bli medlem i vår nya arena för väte i process och material!

8 november, 2023

Swerim har tagit initiativ till det nya nätverket ”Arena för väte i process och material”. Ett nätverk för resultatspridning och erfarenhetsutbyte om väte.

Väte påverkar många delar av kedjan i omställningen för att nå en koldioxidneutral industri och vi har, i våra möten med industri och högskola, märkt att det har saknats ett forum för vätgasfrågor inom metaller och metallurgi. Vi erbjuder omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och resultatspridning samt möjlighet till utveckling genom forskning för företag. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vätets påverkan i sina egna processer men även andras.

Bli medlem

Nätverket finansieras av våra programråd för Metallurgi samt Värmning och bearbetning (se lista). För de företag som inte deltar i våra programråd kommer en årlig avgift om 15 000 kr att utgå. Här kan du läsa mer om arenan.

Anmäl dig >>