Susanne Naevermo-Sand, Celsa Armeringsstål

Celsa Armeringsstål påskyndar omställningen med medlemskap i Swerim

1 juni, 2021

Nordens största bolag när det handlar om armeringsstål, Celsa Armeringsstål, har under våren tagit steget in som medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

- Vår hållbarhetsstrategi som vi antog redan 2018 är ambitiös. För att uppnå målen ser vi det som en förutsättning med ett nära samarbete med ett forskningsinstitut som Swerim, säger Susanne Naevermo-Sand, hållbarhets- och kommunikationsdirektör hos Celsa Nordic. Hon betonar även vinsten med att Swerim har stor erfarenhet av att driva europeiska samarbetsprojekt. 

- Swerim är duktiga på att hitta EU-finansiering och vi ser just det som en stor möjlighet. För att stålindustrin som helhet ska klara omställning krävs att vi gör det tillsammans, konstaterar Susanne Naeverno-Sand.

Celsa Armeringsstål är ensamma i Norden om att producera armeringsstål genom att återvinna järnskrot. Varje vecka återvinns 700 000 ton järnskrot - vilket motsvarar två Eiffeltorn - vid anläggningen i Mo i Rana. 70 procent av järnskrotet kommer från Norge, det övriga från Sverige och även en liten del från Finland. 

- Jämfört med många företag i Europa är vi redan idag konkurrenskraftiga när det handlar om utsläpp, eftersom våra transporter är korta. Men det finns fortfarande mycket att vinna på digitalisering och automatisering i våra processer och här ser vi fram emot att vara del i teknikutvecklingen som Swerim jobbar med. 

Just nu pågår arbetet med att kartlägga Celsas projektportfölj i relation till den kompetens som finns hos Swerim.

- Att Celsa Armeringsstål nu blivit medlemmar hos oss ser jag som perfekt matchning, säger Ida Heintz, gruppchef och projektledare hos Swerim. Celsa vill satsa på hållbarhet och vi vill skapa industrinytta!

Bildtext: Susanne Naevermo-Sand, Celsa Armeringsstål
Foto: Celsa Armeringsstål

För mer information

  • Ida Heintz, ida.heintz [at] swerim.se, +46 (0)70 236 30 25.
  • Susanne Naevermo-Sand, susanne.naevermosand [at] celsanordic.com, +47 (0)47 63 98 84