Chuan Wang, Swerim

Chuan Wang ­– adjungerande professor vid KTH

6 september, 2022

Chuan Wang är forskningschef för återvinning och miljö vid metallforskningsinstitutet Swerim. Nu börjar han som adjungerad professor på resurseffektivitet och miljö, vid enheten för processer vid KTH.

Chuan Wang doktorerade på Luleå Tekniska Universitet 2007. Nu är han hedrad av att vara på KTH i sin roll som adjungerad professor och ser fram emot att ingå i en forskargrupp på KTH för att kunna inspirera och uppmuntra unga studenter att forska och doktorera inom ett ämne som han brinner för.

– Det handlar om att ta vara på intresset hos dagens studenter och introducera ämnet så att vi tillsammans blir ännu bättre på att återvinna material på ett resurseffektivt sätt, säger Chuan Wang.

Chuans specialitet som forskare handlar om att uppgradera och volarisera restmaterial för att ersätta jungfruligt material och därmed spara naturresurser. Chuan koordinerar bland annat Vinnova UDI projekt OSMET som syftar till att använda restprodukter genererat från papper- och massaindustrin samt andra industrisektorer för metallurgiska tillämpningar. Målet är att bidra till att lindra klimatförändringarna, minimera deponier och bevara naturresurser för att uppnå en cirkulär ekonomi. 

– Vi är mycket glada att Dr. Chuan Wang kommer att vara adjungerad professor inom enheten för processer vid KTH Materialvetenskap under tre år, säger enhetschef Björn Glaser. Med hans långa erfarenhet och unika kunskap inom området resurseffektivitet kommer han att bidra till ett mycket viktigt och växande område inom det metallurgiska området. Samarbetet kommer också att vara mycket viktig för att stärka relationen mellan Swerim och KTH. Välkommen Dr. Chuan Wang!