Liten byggtank för 3D-printing

Effektivare och billigare materialutveckling med liten byggtank

4 september, 2019

Istället för tiotals kilo av metallpulver kan det räcka med några deciliter, för att testa legeringar i den nya byggtanken som nu finns på metallforskningsinstitutet Swerim. Sen den kom på plats under våren står företagen i kö för att materialutveckla legeringar till allt från rotorblad till höftproteser.

I en byggtank kan i princip vad som helst skapas av metallpulver. Det handlar om så kallad additiv tillverkning; metallpulver som bygger på lager på lager.  För allmänheten är kanske metoden mer känd som 3D-printing. Potentialen för tekniken är stor och även om det är få som tagit klivet ut i industriell tillverkning så används 3D-printing redan i dag inom till exempel medicinteknik.

Det var kunders efterfrågan på materialutveckling i samband med 3D-printing, som drev fram det interna utvecklingsarbetet hos Swerim i Kista. Det utvecklingsarbetet resulterade i sin tur i den lilla byggtanken.

Det nya med byggtanken är just det lilla formatet och att den passar för utveckling av nya material. Den byggtank som sedan tidigare fanns på Swerim kräver tiotals, ibland hundratals kilo, metallpulver för att skapa en enda testkub av legering. I den nya lilla byggtanken kan det räcka med några deciliter. Intresset är stort och den lilla byggtanken är fullbokad av svensk industri de närmaste månaderna.

Annika Strondl på metallforskningsinstitutet Swerim är chef för pulvermaterial och additiv tillverkning.

Vi är förstås väldigt glada över vår nya byggtank som möjliggör effektivare och billigare tester för våra kunder i industrin, säger Annika Strondl.

Vill du veta mer om den lilla byggtanken på Swerim? Kontakta: annika.strondl [at] swerim.se