Projektgruppen vid Swerim. Monitorn visar ett färdigvärmt ämne, dokumenterat med värmekamera.

Fokus på fossilfri värmning

8 november, 2022

I dag skapas främst de höga temperaturer som krävs för att värma upp stål inför bearbetning huvudsakligen av naturgas och gasol. Genom forskning strävar metallforskningsinstitutet Swerim mot fossilfri värmning. Målet är att utvärdera el och vätgas, utan att det ska ge avkall på stålets kvalitet. 

Under hösten har det genomförts försök med elektrifiering av stålindustrins värmningsprocesser i Swerims försökshallar i Luleå. Försöken var de inledande i projektet ELROS, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Värmningsförloppen har bland annat dokumenterats med värmekamera, pyrometrar och borrade termoelement. 

– Allt gick enligt plan och nu ska mätdata utvärderas, berättar Gustav Häggström, forskare som arbetar med flera projekt som rör fossilfri värmning. Innan klivet till forskningsinstitutet doktorerade Gustav Häggström i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, med fokus på förbränning- och förgasningsprocesser.

– Det finns industrier som redan har gått över till elektrifiering, men Swerim testar det på material som ännu inte konverterats för att minska osäkerheterna i framtida beslut. Innan industrin väljer vilket uppvärmningssätt de vill använda gäller det att testa och utvärdera olika fossilfria metoder. Målet är förstås att vi ska kunna skapa lite klarhet under de närmaste åren som projekten löper, konstaterar Gustav Häggström.

Ytterligare två projekt

Utöver ELROS pågår ytterligare två projekt, med fossilfri värmning i fokus. Gustav Häggström är delaktig i samtliga projekt och projektledare för ett av dem. 

– Det är Horizon-projektet HyTecHeat, där Swerims del handlar om att prova blandningar mellan gasol och vätgas, upp till 100 procent vätgas med luft och syrgas, för att se hur stålämnena påverkas i de olika förbränningsmiljöerna. 

EU-projekten som rör fossilfri värmning löper parallellt med varandra och de flesta försökskampanjerna ligger 2024–2025 enligt tidsplan. Vätgas är en nyckelkomponent som kräver planering.

– Just nu handlar mycket av jobbet om att planera för och bygga ut vätgas-infrastrukturen till våra uppvärmningsugnar i försökshallarna här i Luleå, berättar Gustav Häggström.

De tre pågående projekten som rör fossilfri återvärmning vid Swerim är: 

  • ELROS (Elektrisk återvärmning av ämnen). Företag som är med: SSAB, Alleima, Outokumpu, ABB och Kanthal
  • HyTecHeat (Hybrid technologies for sustainable steel reheating).
  • HyInHeat (Hydrogen technologies for decarbonization of industrial heating processes).

Bildtext: Projektgruppen på Swerim bestående av: Roland Niemi, Gustav Häggström, Roger Nilsen och projektledare
Andreas Johnsson. Monitorn visar ett färdigvärmt ämne, dokumenterat med värmekamera.