Industrinytta från Swerim, volym 1

Forskning för en hållbar framtid

25 juni, 2019

Swerim bedriver industrinära forskning kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.

Där andra ser problem och hinder kan vi, tack vare spetskompetens, nyfikenhet och kreativitet, hitta konstruktiva lösningar. I den här skriften vill vi presentera några exempel på aktuella forskningsprojekt, som visar på vad vi gör.

Forskning är en viktig del av de 17 globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – som världens ledare förbundit sig att uppnå de närmaste åren. Många av de projekt vi jobbar med är kopplade till utveckling som stödjer en hållbar framtid.

Ladda nedPDF iconIndustrinytta, vol 1 (3.07 MB)