Förstudie ger skjuts åt tekniksprång inom stålindustrin

Stålindustrin i Norden står inför en stor omställning som dessutom ska gå snabbt. Metallforskningsinstitutet Swerim har inlett en förstudie för att räta ut de frågetecken som ännu finns kring materialutveckling av fossilfria stål, tillverkade genom direktvalsning.

Stålföretagen i Norden satsar över 100 miljarder på att anlägga nya gjut- och valsverk, så kallade ”minimills”. Två av dessa är planerade i Sverige. Tillverkningen inkluderar direktvalsning av stålet; från gjutning direkt till valsverket innan materialet hunnit svalna. Bara genom att undvika återuppvärmning av materialet som gjutits sker en energibesparing i Sverige som motsvarar 1 TWh (vilket motsvarar elbehovet för 50 000 eluppvärmda villor under ett år). [NA1]

– Men direktvalsningen skapar andra förutsättningar i metallurgin. Det krävs försök både i laboratorium och pilotanläggningar för att testa olika legeringskoncept. Och det första som måste klargöras är vilken utrustning som krävs för faktiskt kunna genomföra forskningen, konstaterar Nils Andersson, projektledare hos Swerim.

Förstudien, som är ett projekt finansierat av Swedish Energy Agency, inleddes i februari 2024 och ska vara klar hösten 2025.

– Hittills har vi hunnit granska all befintlig litteratur som finns när det handlar om minimills. Till exempel kan vi konstatera att man i labbet har två minuter på sig från gjutning till valsning, för att materialet inte ska svalna för mycket. Just nu pågår en analys av vilken utrustning vi redan har här på Swerim och vad vi behöver tillverka eller bygga ut, för att kunna framställa labbgöt enligt de förutsättningar som motsvarar minimills.

[NA1] Förtydligande: 
Detta är alltså baserat på SSABs nuvarande rapporterade produktionissiffror. Tas hänsyn till H2GS (som idag inte har någon produktion blir det mer).