Briquetting campaign

Framgångsrik brikettkampanj

24 september, 2020

En framgångsrik produktion av briketter med Swerims briketteringsmaskin har nyligen genomförts. 

Mer än 20 ton briketter med erforderlig kvalitet producerades med hjälp av olika metallurgiska rester och finmaterial, och de kommer att återvinnas tillbaka till produktionsprocessen. Detta kommer avsevärt att bidra till att öka materialeffektiviteten och uppnå en resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Om du har komplexa material, värdefulla rester, finämnen, damm etc. är vi på Swerim redo för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att stänga loopen och återföra materialet till din produktionslinje eller uppgradera det för andra lönsamma applikationer.