Gunnar Ruist, Outokumpu och Yu-chiao Lu, KTH

Framgångsrikt utförda EAF-pilotförsök

22 december, 2021

Vi har framgångsrikt genomfört EAF-pilotförsök på Swerim. Flera typer av kolväte (en typ av biokol som härrör från olika biogena rester via hydrotermisk karboniseringsprocess) och ett sekundärt kalkmaterial testades för att ersätta antracit och bränd kalk.

–Vi är mycket intresserade av att använda industrirester för att ersätta jungfruliga material, så vi kan minska det fossila koldioxidavtrycket från råvaror i vår EAF-process. I ett större perspektiv känner jag personligen att detta är ett naturligt steg mot samverkan mellan två av huvudnäringarna i Sverige. Detta är en hållbar väg framåt för att minska klimatförändringarna, säger Jesper Janis, General Manager Technical & Quality, Outokumpu Avesta.

Det sekundära kalkmaterialet tillhandahölls av Essity, efter uppgradering användes det för EAF-pilotförsök.

–Projektet visar på ett intressant sätt på möjligheten att använda restprodukter från en industri som råvara i en annan. Det bidrar både till cirkularitet och dekarbonisering, enligt Gunnar Johansson, kvalitets- och miljöchef, Essity Hygiene and Health.

Parterna som var involverade i pilotförsöken är Outokumpu, SMA Mineral, StoraEnso, Essity, Ingelia, KTH och Swerim. För mer information, kontakta projektledaren, Dr. Chuan Wang, Swerim.

Swerim leder Vinnova UDI-projektet, OSMET 3.0. Projektet syftar till att använda industriell symbios för att maximera värdekedjan av industriella restprodukter och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringar, minimera rester till deponi och spara naturresurser.

Foto: Gunnar Ruist, Outokumpu och Yu-chiao Lu, KTH.