Scania truck

Grafen-brons kompositer för förbättrad tribologisk prestanda i lastbilsväxellådor – ett lyckat projekt

7 februari, 2023

Det finns stort intresse att hitta nya materiallösningar för gaffeldynorna i lastbilsväxellådan. Idag innehåller materialet i många av dessa dynor bly – ett giftigt material.  Nya ersättningsmaterial efterfrågas samtidigt som det finns ett behov att även förbättra applikationens friktions- och slitageprestanda och samtidigt minska tillverkningskostnad.

I projektet undersöktes potentialen med grafen som tillsats i  brons för att uppnå materialegenskaper som efterfrågas. Pulvermetallurgisk het isostatisk pressning (PM HIP) användes för tillverkning av prover med varierande halter av toroidal grafen i brons.

Den utförda tribologiska testningen visade att slitage-egenskaperna av brons tydligt förbättrades mha toroidal grafen som tillsats i materialet. Resultaten visar att de nuvarande materialen i gaffeldynorna potentiellt kan ersättas med den nya materialtypen  ur ett tribologiskt perspektiv. Dessutom kan flera positiva effekter uppnås för applikationen så som minskade kraftöverföringsförluster i växellådan och minskade underhållskostnader.

SolerialMatusions
Toroidala grafenpartiklar från SolerialMatusions.

​Projektet är finansierad av Vinnova i programmet “Mobility for innovation, learning and knowledge exchange for a sustainable industry”. Irma Heikkilä på Swerim har varit projektledare. Olga Meza har varit kontaktperson på SolerialMatusions som har samarbetat med Materialteknikavdelningen hos Scania CV. Projektgruppen siktar på att initiera ett nytt, större projekt på området.