Maria Lundgren, Swerim

Grattis Maria Lundgren

8 mars, 2022

I dag på internationella kvinnodagen vill Swerim hylla en av våra kvinnliga forskare som finns med på årets lista 40 över 40 samt övriga deltagare inklusive årets Fe – Jenny Gotthardsson, områdeschef för Boliden Garpenberg.

Maria Lundgren, senior forskare vid Swerim är med sin noggrannhet och nyfikenhet en bra förebild för karriärvägen som forskare inom Swerim men också som förebild för kvinnor i stålbranschen som helhet. Maria forskar bland annat med att hitta hållbara lösningar och ersätta fossilt kol i stålindustrin med förnybart biomaterial.

Listan 40 över 40 instiftades för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor över 40 i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik.

Utmärkelsen går till en kvinna inom gruv- och stålindustrierna som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin karriär. "Fe" står för järn i det periodiska systemet och bakom utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.

Länk till hela listan.