Damning

Grattis till bästa rapport!

23 mars, 2021

Projektet Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion (DiffDamm) har fått pris för bästa slutrapport 2021 av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Inom projektet, som Swerim varit projektledare för, har man bland annat tagit fram en guide som vänder sig till industriföretag med tonvikt på åtgärder som passar vid olika typer av damning.

– Kul att rapporten har fått så positiv respons. Vår förhoppning är att den öppna guiden ska vara ett stöd och en inspiration till nya lösningar för de industriföretag som aktivt arbetar med att reducera den diffusa damningen för att minska sina partikelutsläpp, säger Sara Rosendahl, forskare och projektledare vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Deltagare i projektet har varit Swerim, IVL Svenska Miljöinstitutet, Jernkontoret, Boliden Mineral (Rönnskär), Vargön Alloys, SSAB EMEA (Luleå), Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless (Avesta), Uddeholms samt Ovako Bar (Smedjebacken). Projektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet