Joel Falk, Swerim

Grattis till disputationen Joel Falk

30 november, 2022

Ett stort gratis till Joel Falk som har disputerat på LTU inom energiteknik med avhandlingen ”The fate and ash transformations of phosphorus in combustion of biomass and sewage sludge”. Opponent var professor Franz Winter, TU Wien. Marcus Öhman, LTU, Nils Skoglund, och professor Dan Boström, Umeå Universitet har varit handledare.

Fokus på arbetet har varit på fosforåtervinning från slam och biomassa via förbränning.

Länk till abstrakt och avhandlingen för nedladdning.

Kontakt

Joel Falk, joel.falk [at] swerim.se, +46 (0)70-606 83 31