Hanna Nilsson Ähman

Grattis till ett framgångsrikt försvar Dr Hanna!

21 september, 2023

Ett sort grattis till Hanna Nilsson Åhman som har disputerat vid Uppsala universitet (UU) med arbetet ”Powder Bed Fusion – Laser Beam of Mg alloy WE43: Establishing the process – structure – properties relationship”.

Ett särskilt tack riktas till hennes opponent Prof. Eduard Hryha, Chalmers för en bra diskussion. Inte att förglömma är de tre handledarna Prof. Cecilia Persson (UU), Dr Francesco D'Elia (UU) och Dr Pelle Mellin (Swerim).

– Hanna har varit institutsdoktorand på Swerim. Och vi är oerhört glada över att hon stannar hos oss och fortsätter arbeta som en uppskattad forskare och kollega, säger Annika Strondl. 

 Avhandlingens fullständiga text finns tillgänglig här: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1785694&dswid=1000

Kontakt

Hanna Nilsson Åhman, hanna.nilsson-ahman [at] swerim.se, +46 (0)76 127 26 88