Material

Guidelines för additiv tillverkning snart kompletta

2 december, 2020

Något försenade på grund av pandemin, men nu är arbetet i slutfasen: Snart finns guidelines för svensk industri när det handlar om additiv tillverkning.

Projektledare David Franklin, Swerim, visar på spåren i den högblanka ytan – de senaste försöken när det handlar om att skära i ett av världens hårdaste stål för 3d-printing: Vibernite 290.

‒ Vi testar olika skärstrategier, för att kunna rekommendera hur man effektivast bearbetar det här hårda och nötningsbeständiga materialet. 

Additiv tillverkning inom industrin kan innebära kostnadseffektiviseringar på upp till 40 procent, då AM-processen minimerar materialåtgången samtidigt som den tillåter nya avancerade geometrier. Då kunskapen är relativt ny har det dock saknats guidelines riktade till den svenska industrin, när det handlar om 3d-printing i metall.

‒ Vi såg en brist och kunskapen efterfrågades av industrin, berättar David Franklin, projektledare vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Hälften av projektet handlar om att samla redan befintlig data till kompletta guidelines, medan den andra delen handlar om att utföra försök för att få fram ny kunskap om efterbearbetning av AM-komponenter. Under snart ett år har projektet Machining of AM components (MacAM) pågått, finansierat av Vinnova. Projekttiden har fått förlängas tre månader på grund av pandemin.

‒ Vi som alla andra har påverkats av Corona. Det har bland annat handlat om resebegränsningar hos deltagande industripartners, men i mars 2021 ska vi vara färdiga, konstaterar David Franklin.

Syftet med projektet är att dessa guidelines, de första i Sverige, ska få fler företag att våga ta klivet till additiv tillverkning, bland annat genom rekommendationer om hur de nya hårda AM-material bör bearbetas.

‒ 3d-printing i metall blir allt vanligare och av bättre kvalité, däremot finns det ett behov av kunskap i hur en komponent ska färdigställas med toleranssatta funktionsytor.  Men genom tydliga guidelines hoppas vi på ökade incitament för svensk industri att använda sig av AM-teknik. Om man följer rekommendationerna är risken mindre för oförutsedda kostnader i något led av processen, menar David Franklin, Swerim.

____________________

MacAM (Machining of AM components) är ett 1-årigt Vinnovafinansierat projekt med en total budget om ca 1,4 miljoner kronor. Deltagande företag är 3M, Sandvik Coromant, VBN Components och Swerim.

Kontakt

David Franklin, koordinator och projektledare, Swerim, david.franklin [at] swerim.se, 073-057 52 80