Hans Magnusson

Hans Magnusson årets brobyggare!

18 mars, 2021

På Metalliska Materials årliga programkonferens blev Hans Magnusson utsedd till årets brobyggare 2021. Hans är forskningsledare och gruppchef på Swerim med materialmodellering som sitt expertområde.  

Motiveringen till priset: ”Hans visar en sällsynt bra förmåga att fånga upp industriella problemställningar och omvandla dessa till konkreta projekt inom ett brett område som spänner över valslitage, varmvalsning, oxidation, uppkolning och additiv tillverkning. Han har varit involverad i ett 15-tal projekt inom Metalliska material och har konsekvent visat ett starkt fokus på såväl detaljer i företagens processer som möjligheter att förstå och förbättra dessa genom modellering. Hans presentationer är alltid välstrukturerade och pedagogiska och han är mån om att lyfta fram insatser som görs av kollegor i god samarbetsanda.”

 Årets brobyggare, Hans Magnusson