Heta försök på Swerim med salt i fokus

Just nu pågår en intensiv försöksvecka i pilothallarna hos Swerim. Det är en viktig etapp på resan mot att kunna tillverka två nyttiga produkter ur det som idag är farligt avfall.

Den renade slaggen lyser brandgul, upphettad till 1600 grader. Målsättningen är att den sedan ska kunna återanvändas i stålindustrin.

Målet med försöken är tydligt: Ur saltslagg från aluminiumtillverkning vid Stena Aluminium ska saltet återvinnas och återföras till aluminiumtillverkning. Utöver saltet ska även den försmälta renade slaggen komma till nytta. Siktet är inställt på att kunna använda den i stålindustrin. 

Försöken är en del av ett fyraårigt EU-finaniserat Horizon-projekt, RecAL. Det är totalt 19 partners inblandade från hela Europa, men i just den här pusselbiten är det Swerim, Stena Aluminium och brittiska Altek Europe som är partners.

– Det är alltid intressant och faktiskt imponerande att komma hit. Här finns expertis och tekniska specialister med industrikompetens, som klarar av forskning i pilotskala, säger Ola Falk, processutvecklingschef vid Stena Aluminium.

Idag skickas saltslaggen som blir över vid aluminiumproduktionen vid Stena till uppbearbetningsanläggningar i centrala Europa, där saltet återvinns och sedan återgår till produktionen.

– Men självklart vore det bättre både miljömässigt och ekonomiskt om vi själva kunde utföra återvinningen på hemmaplan och dessutom skapa ytterligare en produkt som stålindustrin har nytta av.

Intensiv försöksvecka

Tekniker i skyddskläder ser till att processen fungerar i försökshallen. Den renade slaggen lyser brandgul, upphettad till 1600 grader. Målsättningen är att den sedan ska kunna återanvändas i stålindustrin.

– Här på Swerim handlar arbetet efter försöksveckan om att undersöka kvaliteten hos den renade slaggen och hitta vägar att optimera den som produkt till industrin, berättar Ulf Sjöström, projektledare på Swerim. Han konstaterar vidare att det är en intensiv arbetsvecka för inblandade på forskningsinstitutet. 

– Vi är bemannade dygnet runt i en vecka, men allt går enligt plan.

På plats under försöksveckan är även representanter från brittiska företaget Altek Europe, en stor teknikleverantör till aluminiumindustrin. De finns på plats för att dels se på hur de tekniska lösningarna för återvinning av saltet ytterligare kan förbättras, då pilotförsöken skalas upp till industriellt format. Även saltets kvalitet ska granskas. 

– Jag kommer att ta med mig saltstoft från försöken i Luleå till laboratoriet i Storbritannien, säger Gigi Nicolson, kemist specialiserad just på salt i aluminiumindustrin. Hennes arbetsmiljö till vardags gör att besöket på Swerim gör intryck.

– Eftersom jag annars jobbar i ett labb är det verkligen annorlunda och faktiskt mäktigt att komma hit och se hur forskning bedrivs i närmast fullskalig industrimiljö. 

För mer information om projektet RecAL
Ulf Sjöström, ulf.sjostrom@swerim.se

Bildtext: Från vänster: Gigi Nicolson, Altek Europe; Benjamin Brash och Ola Falk, Stena Aluminium; Ulf Sjöström, Swerim och Adele Forrest, Altek Europe. På bilden saknas Rob Morello, projektledare hos Altek Europe.